In onze kleinschalige praktijk staat u als patiënt/klant centraal vanaf het moment van aanmelding totdat u bent uitbehandeld. Tijdens dit traject bent u verzekerd van onze professionele behandeling.

Met behulp van persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding proberen wij, als fysiotherapeuten het beste resultaat met en voor u te behalen. We leven ons in, in uw situatie, zodat we u zo deskundig mogelijk kunnen begeleiden, waarbij we datgene doen of laten wat nodig is om het doel te bereiken.

Met behulp van een persoonlijk behandelplan begeleiden we u om de gestelde doelen te behalen. Tijdens het behandeltraject wordt er steeds bekeken of de doelstelling kan worden behaald of dat er andere interventies nodig zijn.

Wij zijn enthousiaste fysiotherapeuten en brengen ons enthousiasme over op de patiënt waardoor we het beste uit het behandeltraject kunnen halen.

Wij helpen onze klanten op een efficiënte en effectieve wijze waardoor een hoge klanttevredenheid en een optimaal behandelresultaat worden bereikt. Dit is alleen te bereiken door een continu proces van na- en bijscholing in ons vakgebied, innovatie in onderzoek- en behandelstrategieën, een gezonde bedrijfsvoering en door flexibel inspelen op veranderingen in de zorg en het vergoedingenstelsel.


Vorige Pagina
Volgende Pagina