Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Als u bij een fysiotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk.
Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan.
Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Maak uw probleem bespreekbaar
Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend fysiotherapeut.
Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
Indien u er samen niet uit komt of het probleem liever niet direct met uw therapeut bespreekt, dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken met diens leidinggevende.

Klachtenfunctionaris
Indien een gesprek met uw therapeut of diens leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan heb u de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van het KNGF, waar wij als praktijk bij zijn aangesloten.

Via bijgevoegde link komt u bij de klachtenregeling van het KNGF waarin meer informatie te vinden is (Klachtenregeling Fysiotherapie).


Vorige Pagina
Volgende Pagina