Omdat er in de praktijk vaak meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel cliënten, bezoekers alsook de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan uw behandelend fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
 • De oefenruimte alleen met schoon en stevig schoeisel te betreden. De aanwezige apparatuur wordt alleen door de medewerkers ingesteld. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is in de oefenzaal en behandelruimtes verboden
 • Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek mee te nemen bij elk bezoek
 • Roken en huisdieren zijn binnen de praktijk verboden.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemene geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook mindervalide cliënten behandeld, is het prijzenswaardig, als bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u er dan op dat geen waardevolle spullen hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
 • Wilt u bij het parkeren van scootmobiel en fiets erop letten dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen en bij het parkeren van uw auto erop letten dat de aanwezige opritten vrij blijven en de invalidenparkeerplaats alleen door mensen gebruikt wordt, die ook over een geldige invalidenparkeerkaart beschikken.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.

Vorige Pagina
Volgende Pagina