Het is belangrijk dat u, als u niet kunt komen, een afspraak minstens 24 uur van te voren afzegt.
Dit kan via telefoon of email. In de behandeltijd, die voor u gereserveerd is, kan dan een andere persoon behandeld worden.

Niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht.
Een niet nagekomen behandeling bedraagt 100% van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling.


Vorige Pagina
Volgende Pagina