De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat.
Hij behandelt patiënten, die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten.
Maar ook kunnen we u helpen bij de fysieke gevolgen van bijvoorbeeld een beroerte, longaandoeningen, hartinfarct of MS.

Wij behandelen alle daaraan gekoppelde beperkingen en proberen deze te optimaliseren, herstellen of verbeteren.
Ook leren we patiënten met resterende beperkingen om te gaan en zetten we onze deskundigheid preventief in middels advies en begeleiding.

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door uw fysiotherapeut positief worden beïnvloed. U kunt daarbij denken aan:

 • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
 • revalidatie na operaties, ziekten, overbelasting of ongevallen
 • sportblessures en sportrevalidatie
 • zwelling, stijfheid en zwakte van gewrichten
 • vochtophoping, oedeem
 • krachtsvermindering
 • problemen met bewegen
 • overgewicht
 • conditievermindering
 • evenwichtsstoornissen
 • ademhalingsproblemen

Tijdens de behandelingen stabiliseert, vermindert of herstelt de fysiotherapeut de functiestoornis of de gevolgen daarvan.
Dit doen we enerzijds door het toepassen van diverse passieve behandelmethoden, maar liever nog kiezen we voor een actieve aanpak.
We proberen patiënten er bewust van te maken dat ze zelf al veel aan hun klachten kunnen doen en dat ook een preventieve aanpak helpt.
Zodoende is oefentherapie tegenwoordig onmisbaar in de fysiotherapie.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en gesteldheid, stellen we dan ook een individueel behandelprogramma op, met de voor u meest geschikte behandelwijze(n).

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten, vaak na een verwijzing van een arts en – steeds vaker – zonder verwijzing, via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben.
Bijvoorbeeld het verbeteren van het functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in de praktijk.

Bovenstaande therapievorm wordt voor volwassenen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Afhankelijk van de soort verzekering staat er een bedrag of een aantal behandelingen, die door uw zorgverzekeraar worden vergoed.
Wij helpen u graag om in uw verzekering het aantal behandelingen te controleren waar u recht op heeft, maar uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw behandelingen.

Normaliter vinden de behandelingen in de praktijk plaats. Indien uw verwijzend arts het nodig acht dat wij bij u thuis komen, dan is dit mogelijk, mits dit op de verwijsbrief is aangegeven.

Volwassenen van 18 jaar en ouder

Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Chronische aandoeningen:
De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld.
De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, indien u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten. Bij een chronische indicatie is een verwijsbrief van uw arts nodig.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar worden de behandelingen merendeels vanuit de basisverzekering vergoed t.w. de eerste 18 behandelingen per jaar (daarboven eventueel uit de aanvullende verzekering van de ouders).
Behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst hebben een volledige dekking vanuit de basisverzekering.


Volgende Pagina