Het Beweegprogramma Coronaire Hartaandoeningen is bedoeld voor mensen met hartaandoeningen als gevolg van afwijkingen in de kransslagaders. De meest bekende aandoeningen hierdoor zijn het hartinfarct of de angina pectoris. Maar ook mensen na een hartoperatie, bij hartfalen of hartritmestoornissen komen in aanmerking voor dit programma. Dus ook mensen die zijn gedotterd, bypass operatie, hartklepoperatie, een pacemaker hebben gekregen of een inwendige defibrillator en die vanuit de tweede lijn (ziekenhuis of revalidatiecentrum) een hartrevalidatie programma hebben gevolgd en dit graag willen voortzetten.

Beweging is altijd voordelig voor het menselijk lichaam. Door lichaamsbeweging kunnen de risicofactoren voor de hartaandoeningen – o.a. hoog cholesterol, hoge bloeddruk – verminderd worden. Zo voorkomt men de kans op (hernieuwde) hart/vaatproblemen.
Door dagelijks 30 minuten matig intensief te bewegen verbeterd de conditie en voelt men zich fitter. Goede voorbeelden van manieren van bewegen zijn fietsen, wandelen en zwemmen.

Een Hartaandoening kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Door het beweegprogramma kunt u uw dagelijks leven weer oppakken en voortzetten binnen uw eigen mogelijkheden. U leert naar uw lichaam luisteren, ermee omgaan en er weer op vertrouwen.
De effecten van bewegen onder begeleiding zijn onder andere:

 • Het inspanningsvermogen verbeterd, zodat er geen onnodige beperkingen blijven bestaan
 • De belastbaarheid verbeterd zodat alle dagelijkse activiteiten u gemakkelijk(er) afgaan: denk b.v. aan persoonlijke verzorging, het huishouden, werk en/of sport
 • De lichamelijke grenzen en beperkingen leren kennen en leren hoe u hier in het dagelijks leven mee kunt omgaan
 • Overwinnen van angst voor inspanning
 • Herwinnen van emotioneel evenwicht binnen de relatie, gezin, werk en omgeving
 • Oppakken of hervatten van hobby’s en sport
 • Het gevoel dat u weer zelf de regie heeft over uw leven

Het beweegprogramma is speciaal voor mensen met hartklachten ontwikkeld en bestaat uit 2 delen en duurt 12 weken:

Deel 1 begint met een intakegesprek. Hierbij worden de gegevens die relevant zijn voor de hartrevalidatie geïnventariseerd. Tevens worden de risicofactoren van hart- en vaatziekten in beeld gebracht en de medicatie geïnventariseerd. Samen met de therapeut worden de revalidatiedoelen opgesteld. Daarna worden er verschillende metingen en een fitheidstest gedaan.
Aan de hand van de gegevens die hieruit voort komen wordt een individueel oefenprogramma opgesteld.

Deel 2 bestaat uit de 12 komende weken, waarbij u onder begeleiding van een fysiotherapeut 2x per week 1 uur gaat sporten.
Na 4 en 8 weken worden opnieuw metingen en fittesten gedaan om uw voortgang in beeld te brengen en te evalueren.
Aan het eind van deel 2 volgt een eindmeting en eindevaluatie. Ook wordt er dan advies gegeven over aansluiting/continueren van het beweegtraject. Dit wordt ook naar uw huisarts/ verwijzer gecommuniceerd.

Hartfalen

Indien er sprake is van hartfalen dan pompt het hart te weinig bloed rond. Normaal is de hoeveelheid bloed die het hart uitpompt gelijk aan de hoeveelheid die het lichaam nodig heeft. Als de hartpompfunctie niet goed is, hoopt zich bloed op voor het hart of pompt het hart te weinig bloed rond. Hierdoor kan kortademigheid ontstaan, moeite met inspannen, bijvoorbeeld bij douchen of de trap lopen, of wordt er vocht vast gehouden.

De oorzaak van hartfalen?

Het hart kan zijn pompfunctie verliezen door verschillende mogelijke oorzaken. Dit betekent dan ook dat iedere patiënt met hartfalen anders is. De meest voorkomende oorzaken van hartfalen zijn:

 • Hartinfarct
 • Hoge bloeddruk
 • Hartklepaandoening
 • Hartritmestoornis
 • Hartspierziekte
Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op de website: www.hartstichting.nl

Het trainingstraject

De training duurt 12 weken. Evenals bij de hartrevalidatie kan de training uit verschillende onderdelen bestaan zoals genoemd bij de hartrevalidatie.
Een belangrijk onderdeel van de revalidatie is:

 • leren aanvoelen wat voor u de juiste dosering van de inspanning is
 • signalen herkennen van toenemend hartfalen
 • het kunnen bijstellen van uw dagprogramma

Specifiek voor hartfalenrevalidatie is de rustige opbouw.
U gaat regelmatig bewegen, vaak meerdere keren per dag, de mate van inspanning is licht en de hoeveelheid inspanning wordt steeds in overleg met u afgesproken.
Voor een goede opbouw van de training is het belangrijk dat u thuis ook beweegt. Hiervoor wordt een dagboek gebruikt.

Het is belangrijk dat bewegen dagelijks wordt ingepast in de leefstijl, hierover krijgt u informatie, advies en tips zodat u dit zelfstandig en verantwoord kunt gaan voortzetten. De gehele trainingsperiode wordt wederom afgesloten met een eindmeting.

Verwijzing:
Om aan dit programma mee te doen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Vergoeding:
U volgt uw eigen beweegprogramma op maat, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Vergoeding voor dit beweegprogramma kan per verzekering verschillen, waardoor het beweegprogramma geheel of gedeeltelijk vergoedt wordt uit de basisverzekering.


Vorige Pagina
Volgende Pagina