De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).
Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof en minder energie.
Daardoor kunnen normale dagelijkse dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.

Uw longen kunnen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. Vergelijk het met een tankwagen waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan. Een gezonde volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve tankwagen per dag in- en uit te ademen.

COPD is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis
    Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.
  • Longemfyseem
    Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

In onze praktijk kunt u onder begeleiding van geschoolde therapeuten werken aan uw conditie, spierkracht, ademhalingstechnieken en het aanleren van een actieve leefstijl. U leert zo uw mogelijkheden beter benutten en u kunt u beperkingen eerder herkennen en daar adequater mee omgaan.

Het COPD beweegprogramma wordt in ons team door Lea Schulpen gedaan.

Het beweegprogramma COPD wordt vergoed door de zorgverzekeraar voor Gold I en II. De vergoeding is per verzekeraar verschillend; De hoogte van de vergoeding kan door uw therapeut opgevraagd worden.

Vanaf Gold III (dit wordt bepaald door longfunctieonderzoek door de longarts) wordt de behandeling vergoedt vanuit de chronische indicaties. Dat betekend dat de 1 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering worden betaald en  vanaf de 21e behandeling vanuit de hoofdverzekering.


Vorige Pagina
Volgende Pagina